Verkoopsvoorwaarden

Belangrijk

Here under Grimentz-Zinal.ski Sàrl is ESI.

Reservatie

Om de plaats te garanderen, moet het totale bedrag van de geplande cursussen worden betaald, maar het feit van het maken van de reservering vereist dat u uw bestelling respecteert, of deze nu is betaald of niet.

Tarieven

De tarieven zijn in Zwitserse Frank, de prijzen in Euro worden aangepast aan de dagkoers.

Groepslessen

We beperken onze groepen tot 6 personen per groep, maar in geval van :

  • technisch niveauverschil;
  • indien er geen vooruitgang gemaakt wordt;
  • angst;
  • fout niveau;

maar wanneer we de groepen moeten splitsen per niveau, kan er spijtig genoeg uit 2 groepen van 6, ook een groep van 8 en een groep van 4 personen ontstaan. ESI kan steeds de groepen herverdelen per niveau de groepslessen zijn steeds met minstens 3 tot 6 personen, wanneer er niet genoeg deelnemers zijn per groep verkorten wij de lestijd als volgt :

  • 2 kinderen per niveau : 2u les / dag van maandag tot vrijdag
  • 1 kind per niveau : 1u les / dag van maandag tot vrijdag
  • zonder prijstoeslag maar met voorrang op het nemen van de skiliften, en een toeslag voor het verkrijgen van de medaille.

Privé – lessen

Voor de privé-lessen dient men zich aan te melden op het uur vermeld op het reservatieformulier. Zonder tegenbericht wacht de skimonitor 30 minuten vanaf het begin van de les. Bij niet aanmelden wordt de les niet terugbetaald. Bij te laat komen, wordt het lesuur niet verlengd. ESI kan wel de les later laten beginnen.

Gewoonten

Wanneer je een skimonitor voor een ganse dag boekt, is het de gewoonte om de lunch van de skimonitor ten uwe laste te nemen.

Annuleren / afzeggen

Elke reservatie wordt aangerekend. Zonder medisch attest wordt er niets terugbetaald. In het geval van restitutie op basis van een medische verklaring, 10% VAN DE COMMISSIE ZAL VAN EEN TERUGBETALING WORDEN AFgetrokken om diverse dossierkosten te dekken. Het maakt niet uit wat de reden is of hoe lang je de opzegtermijn hebt. Opzeggingstermijn van groepslessen is 14 dagen voor de begindatum van de lessen. 10% VAN DE COMMISSIE ZAL VAN EEN TERUGBETALING WORDEN AFgetrokken om diverse dossierkosten te dekken. Het maakt niet uit wat de reden is of hoe lang je de opzegtermijn hebt.

Opzeggingstermijn van privé-lessen is 48 uur voor de begindatum van de lessen. 10% VAN DE COMMISSIE ZAL VAN EEN TERUGBETALING WORDEN AFgetrokken om diverse dossierkosten te dekken. Het maakt niet uit wat de reden is of hoe lang je de opzegtermijn hebt.

Na deze termijn zal er geen enkele terugbetaling gebeuren.

In geval van ziekte of afwezigheid van de skimonitor , kan de klant de les niet afzeggen, de skimonitor wordt vervangen door een evenwaardige monitor tijdens zijn afwezigheid.

Terugbetaling van de lessen “ Kleutersneeuwschool”, Premium Quality, Tevreden of geld terug !

In het geval je kind niet kan remmen, niet van richting kan veranderen en het rollend tapijt niet alleen kan nemen op het einde van de lesweek , kunnen de ouders een terugbetaling vragen in de vorm van een geschenkbon van 45 % van het betaalde lesbedrag (zonder medaille). Wanneer ze vinden dat de skimonitor zich niet voldoende heeft ingezet kunnen ze een terugbetaling vragen als ze voldoen aan de volgende voorwaarden :

  • kind tussen 4,5 en 6 jaar;
  • geen mentale en fysische problemen hebben;
  • deelnemen zonder aanwezigheid van de ouders.

Na deze termijn zal er geen enkele terugbetaling gebeuren.

In geval van ziekte of afwezigheid van de skimonitor , kan de klant de les niet afzeggen, de skimonitor wordt vervangen door een evenwaardige monitor tijdens zijn afwezigheid.

Verzekering voor terugbetaling

Je kan ook zelf een verzekering afsluiten voor terugbetaling van lessen, materiaal, skipas, …. bij onvoorziene omstandigheden, zie http://www.snowcare.ch

Verzekeringen

Een persoonlijke verzekering is niet inbegrepen in de tarieven van ESI. De skimonitors zijn verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid. Elke klant dient zelf voldoende verzekerd te zijn voor het risico dat de activiteit meebrengt. ESI is niet verantwoordelijk bij het niet verzekeren van de klant.

Bergliften

De skipas is niet in de tarieven van de skilessen inbegrepen. Elke onderbreking van de bergliften behoort niet tot verantwoordelijkheid van ESI, er wordt ook niets terugbetaald.

Privacy

Zonder een geschreven nota van uwentwege heeft ESI het recht om uw foto’s te gebruiken.

Internetsite

De inhoud van de internetsite alsook de brochures zijn integraal eigendom van ESI en zijn beschermd door auteursrechten. De inhoud van de site (tekst, artikels,…) zijn exclusief eigendom van de auteurs en mogen niet gebruikt worden zonder akkoord van deze. ESI laat enkel de reproduktie van nadrukken van deze artikels toe via RSS. Overeenkomstig met de verplichtingscode, elke inhoudelijke reproduktie van de site is verboden, in welke vorm ook ( reproduktie, verbindingen, verspreiding, technische linken, “framing”,…). Wanneer je een link wil leggen met onze site, gelieve contact op te nemen met Sébastien Monard.

Status van “ links” en inhoud van “links”

ESI is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarvan wij een link hebben op onze site. Wanneer de gelinkte sites illegale inhoud bevatten, gelieve ons dan te contacteren.

Inhoud

De inhoud van de ESI sites is zorgvuldig uitgekozen, geen enkele onwettige of lasterlijke inhoud is erop terug te vinden, alsook geen enkele bedrieglijke advertentie.

Verantwoordelijkheid

ESI wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van kwetsuren of ongelukken die je opgelopen hebt tijdens de skilessen en manifestaties.

Tekst algemene voorwaarden

Het Franstalige document is het enige document dat wettelijk van toepassing is.

Wettelijke toepassing

Het huidige contract is onderworpen aan de Zwitserse wetgeving, conform aan de richtlijnen van het land. In het geval van een geschil zullen de bedrijven/personen prioriteit geven aan een minnelijke schikking. Dit zoeken naar een minnelijke schikking onderbreekt geenszins de termijnen voor het instellen van een vordering onder de garantie. In geval van geschillen is de rechtbank van Valais, te Sierre, de enige bevoegde.

Ecole de Ski & Snowboard Internationale